Sunday, April 23, 2017

Traducción al búlgaro del poema "Como el humo".

Като дима
Огън сме. Докосваме се, изпиваме се
четем се и се насладжаваме да бъдем,
чисто е желанието да се изживяваме.
Дим сме.
Представяме си се и се реализираме,
и пишем, взаимно се отдаваме в сънища.

Между дима и огъня
сме, в опит.
В опит да блестим без да горим,
в опит да не се стопим,
просто така:
без сила да се съпротивим на един лек бриз,
който да ни отнесе като повеи от минал живот
които замалко да блеснат в претенциозното си старание 
да не изчезнат.
Като дима.

Álvaro Hernando, "География на душата", 2011
Превод: Маргарита ТодороваComo el humo

Somos fuego. Nos tocamos, nos bebemos
nos leemos y disfrutamos de sernos,
pura la gana de vivirnos. 
Somos humo.
Nos imaginamoy recreamos
y escribimos; nos damos en sueños.

Entre el humo y el fuego 
estamos, pretendiendo. 
Pretendiendo brillar sin arder,
pretendiendo no consumirnos, 
                                               sin más:
sin fuerza para resistirnos a una brisa ligera
que nos lleve como briznas de vida pasada
que llegaron casi a brillar en su pretencioso empeño 
de no desaparecer.

Como el humo.

Álvaro Hernando, 2011
En "Viento de Oeste"
No comments:

Post a Comment